Αριστεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ΣΔΕ

Η Run Communications ανέλαβε το δημιουργικό σχεδιασμό, το concept, το σενάριο ροής και τη συγγραφή των κειμένων για την 5η Τελετή Απονομής των Αριστείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού. Η  τελετή απονομής των Αριστείων,  συνδύαζε την ουσία της πολιτιστικής προσφοράς του Συλλόγου Παρνασσού  με την αξία της Ε.ΚΕ. που πρεσβεύουν τα μέλη του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος.