Φωτογραφικό Λεύκωμα, Υπουργείο Πολιτισμού

Το 2011 η Run Communications ανέλαβε τη δημιουργία ενός φωτογραφικού λευκώματος για το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2000-2006». Η Run συντόνισε της συλλογή του υλικού (κείμενα και φωτογραφίες), ήταν υπεύθυνη για το concept, τη δημιουργική σχεδίαση και την παραγωγή.