7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας

Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας διεξήχθη για έβδομη χρονιά από τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Διοίκησης Υγείας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από τις 15 ως τις 17 Δεκεμβρίου 2012 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Η Run Communications ανέλαβε την διοργάνωση του Συνεδρίου, την παροχή υπηρεσιών on site, τη διεξαγωγή τηλε-ψηφοφορίας, την εξεύρεση χορηγιών, την επικοινωνία και τον συντονισμό με την οργανωτική και επιστημονική επιτροπή, την έκδοση των εντύπων, τη δημιουργία και τη διαχείρηση της ιστοσελίδας, τη συγγραφή και την αποστολή newsletters, την προβολή και επικοινωνία.

Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο εστίασε το ενδιαφέρον του στην αναδιαμόρφωση των πολιτικών ελέγχου και αξιολόγησης στον υγειονομικό τομέα, με την αναδιάταξη των υπηρεσιών υγείας, της φαρμακευτικής αγοράς, τον επαναπροσδιορισμό της ασφάλισης υγείας, τα όρια της κρατικής παρέμβασης στον υγειονομικό τομέα, υπό το φως των ευρύτερων ανακατατάξεων και της οικονομικής συγκυρίας.

 

 

       esdy_1         esdy_2

 

esdy_3